Khung giường Q/K của khách sạn gỗ cao su cao cấp Euro (bao gồm cả nệm Q)
72,857,143₫

Giường cao cấp Euro cao cấp Walnut Wash (Q/K, kể cả nệm) và nệm Triple 1.

Size:
- Frame: W1620*D2160*H1005
- 1 Expanded Frame:
- 2 Expanded Frame: W2520*D2230*H1005

Đánh giá
Liên hệ
Đánh giá
Liên hệ

J485+J2M, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ktavina@ktagroup.co.kr

+84 254-389-3439

Copyright ⓒ 2022 herrzimmer.All rights reserved