Khung giường khách sạn da tự nhiên Camellia K/LK worm brown (bao gồm cả matris)
133,482,143₫

Khung giường của Camellia, bao gồm cả khung giường ấm áp K/LK Triple 1 Mattress

Size:
- K size: W1865*D2130*H1100/H250*LH150 (mm)
- LK size: W2070*D2130*H1100/H250*LH150 (mm)

Colors: Pink, Warm brown

Material: Fabric, Leather, Steel

Đánh giá
Liên hệ
Đánh giá
Liên hệ

J485+J2M, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ktavina@ktagroup.co.kr

+84 254-389-3439

Copyright ⓒ 2022 herrzimmer.All rights reserved