về chúng ta

"Herrzimmer" là tiếng Đức cho Herr (sếp) + Zimmer (không gian)
Tôi nhân cách hóa không gian và xem nó như là Ông
Nhân cách của Zimmer và lấp đầy không gian bằng đồ đạc
Nó bắt đầu với ý nghĩa của việc tạo ra một danh tính phù hợp với tính cách và sở thích độc đáo của bạn

Nhà máy nội thất

Herzimer được trang bị các cơ sở sản xuất đồ nội thất trong và ngoài nước, cho phép sản xuất nhanh chóng và quản lý chất lượng một cách có hệ thống. Đây là một nhà máy tự sản xuất và giới thiệu các sản phẩm có độ hoàn thiện cao.

về chúng ta

"Herrzimmer" là tiếng Đức cho Herr (sếp) + Zimmer (không gia)
Tôi nhân cách hóa không gian và xem nó như là Ông
Nhân cách của Zimmer và lấp đầy không gian bằng đồ đạc
Nó bắt đầu với ý nghĩa của việc tạo ra một danh tính phù hợp với tính cách và sở thích độc đáo của bạn

Nhà máy nội thất

Herrzimmer được trang bị các cơ sở sản xuất đồ nội thất trong và ngoài nước,
tạo điều kiện sản xuất nhanh và quản lý chất lượng một cách có hệ thống.
Đây là một nhà máy tự sản xuất và giới thiệu các sản phẩm có độ hoàn thiện cao.

J485+J2M, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ktavina@ktagroup.co.kr

+84 254-389-3439

Copyright ⓒ 2022 herrzimmer.All rights reserved